Download for Android

Obscene Extreme Festival 2016

Czechy


1 wyznawcy 107,790

ścienny

Deathtopia, JP + Erectile Dysfunction, US

event 2016-09-15 09:27:03

Na poslední chvíli domluvený koncert vynikající japonské kapely DEATHOPIA!!! Pokud budete zítra v Praze nenechte si tuhle gore metal řežbu ujít!!!

Deathtopia, JP + Erectile Dysfunction, US

www.facebook.com

OBSCENE EXTREME Tattoo

photo 2016-09-14 10:29:48

Máte nějaké fajnové OEF tetování? Pokud ano a chcete ho tady vystavit, pošlete nám fotku!!! XXX Do you have any nice OEF tattoo? Please send us picture, we'll share it here!!! #obsceneextreme #obsceneextremetattoo

OBSCENE EXTREME Tattoo

Journey into the Obscene

link 2016-09-11 22:41:27

Journey into the Obscene Journey into the OBSCENE >> Report DRUNK On DRUGSdrunkondrugs.wordpress.com

Static Age

link 2016-09-07 22:51:43

Static Agestaticagemag.com

Timeline Photos

photo 2016-09-07 18:44:17

OBSCENE EXTREME VÁM DĚKUJE!!! Ahoj, Tady je Áda. Takhle nějak začínaly v první polovině 90. let dopisy, který jsem psal kapelám do světa s žádostí o rozhovor nebo informace do ‘zinu The Suffering. Ten vznikl spojením starších fanzinů Morbid Reality, na kterém jsem spolupracoval s Čurbym a Cramp’s, který autorsky a graficky na Dačicku vedl Martin. Ten, co je možná na OEF přes jeho výšku málo vidět, ale jeho práci vidíte úplně na každém kroku – trička, web, grafiky festivalu, apod. No, a já už 17 let s jednou přestávkou uvádím na OEF kapely – vždyť mě znáte, ten uvaděč. Tak tolik úvodem. Těch kapel už bylo za ty roky několik set, ale vždy se ptám s pokorou každé z nich podobně: přejete si, abych o Vás něco speciálního řekl? Někdo má jasnou vizi – řekni, že jsme tu podruhý, jo a taky že máme venku splitko a náš prodej je hned dole u podia. Jiní to nechají zcela na mně – řekni lidem co chceš, jsme rádi, že nás uvedeš. Netuší, co dokážu zkazit a říct úplně jinak nežli chci. Ale jejich důvěra je zavazující. Pak jsou kapely, které programově uvádět nechtějí – vždyť víte sami, technický death metal (mají intra) a crust (mají DIY přístup). I když pár vyjímek je každým rokem a já jsem tam na pódiu pro ně, takže jejich přání vždy respektuji. A navíc mám rád ty death metalová intra a crustový DIY přístup. Pak jsou kapely, který mají jasnou a vtipnou vizi a mě se málokdy podaří přenést ten humor do publika. Jako letos Hellbastard. Scruff mi říká: “Řekni lidem, že jsme z Anglie, že jsme přeplavali Kanál, zastřelili nám jednoho člena kapely a pak nás zatkla policie. Ale dali jsme to a jsme tady.” Řekl jsem to přesně jak chtěl, ale nevím jestli tomu někdo rozumněl. Byla tma a moc jsem reakce neviděl, protože Scruff vše ozářil svojí pyrotechnikou do té míry, že málem ožehl mě i dalšího člena kapely. Prostě démon, který v kapele má svou vizi! Každý rok se ptám Čurbyho – co by jsi chtěl lidem taky říci? Hlavně jim poděkuj na konci – za to, že přišli, že udělali skvělou atmosféru a že vydrželi až do konce, říká. Ale ve dvě ráno, když zbývají poslední dvě kapely to už řada lidí neuslyší a tak jsem si letos řekl, napíšeme jim děkovačku. Tak tady je. Děkujeme, že fandíte OEF, ohromně vás respektujeme - jste vážně skvělí. Čurby říká, že i kdyby za rok sněžilo, tak si řeknem – Fuck Everything. ☺ Jsou ale věci, které jsou problém, chceme je řešit a lépe to někdy nejde. Merchandise byla apokalypsa. Vznikly obrovské fronty a lidi byly naštvaný. Více lidí se ale k obsluze nedalo pustit, protože se tam prostě nevešli. Moc nás to mrzí a příští rok to zorganizujeme celé jinak a lépe. Přesto se veškerý merch prodal a slibujeme jeho částečný dotisk. Taky víme, že záchody ve VIP Campu se nedaly vyčistit, protože tam kvůli dešti nevyjelo čistící auto. To příští rok vyřešíme také lépe. Jsou také věci, které nemají žádné dobré řešení. Jako atentát v Nice, který se odehrál během trvání festivalu. Přišlo za námi pár lidí z Francie, ať něco řekneme. Chtěli jsme to udělat a měl jsem scénář v hlavě. Ovšem každá věc má dvě strany. Zatímco pro Evropu je solidarita zcela jasná, na OEF jsou lidi z Asie či Afriky, kde umírají na následky terorismu tisíce lidí ročně. Terorismus se tam stal „standartem“ jakkoli strašlivě to zní. Evropská média na to reagují jen výjimečně, a když už sporadicky zareagují, tak postižené oblasti to mnohdy berou jako falešnou solidaritu. Proto jsme se rozhodli na ten atentát nezareagovat, protože to do žádné společnosti nepatří. Věříme, že to všichni pochopí a budou tomu rozumět. Děkujeme za vynikající atmosféru. Děkujeme všem fanouškům i těm, kteří s organizací festivalu jakkoli pomáhali. Zážitků bylo mnoho a všechny ty reportáže a fotky to jenom potvrzují. Těšíme se stejně jako vy na viděnou příští rok.

Timeline Photos

Timeline Photos

photo 2016-09-07 18:42:42

MANY THANKS FROM OBSCENE EXTREME!!! Hi, it’s Adolf here. This way we started writing our letters that we used to send bands worldwide in order to ask for an interview to the Suffering ‘zine in the early 90’s. This ‘zine was established by joining the Morbid Reality ‘zine that Curby was doing and I contributed to it with a ‘zine named Cramp’s that was done by Martin. The ‘zines are a history now but they helped Curby to start out the Obscene Productions and OEF later on. Martin is behind plenty of things designing OEF website, T-shirts, flyers, posters, etc. As to myself, I am the the guy introducing the bands on the stage – you know, the presenter, the host. It’s been several hundred of bands that I introduced over the years but I always come to a band with the same humble approach. Would you like me to say anything special before you play? Some bands have a clear vision – tell people that we are here for the second time and that our split EP was just released and our merch is right down next to the stage. Others leave it just to me – tell the fans whatever you think is right and we are happy to get introduced. They don’t know that I can mess it up quite easily and say totally different things against my own plan. But their trust in me is binding. And then, there are bands that never want to get introduced – you know them: technical death metal (they have intros) and crust (they have DIY attitude). But there are exceptions to this approach every year. I am there on stage for them, so I always fully respect whatever they want. And I like death metal intros and crust DIY attitude on top of that. There are bands that have a clear and funny approach to getting introduced. Sometimes it is difficult for me to get the message across. Like Hellbastard this year – Scruff tells me: “Tell the people that we are from England that we swam across the Channel, one band member was shot and we got arrested by the police. But we made it here.” I managed to introduce them with very similar words and had no clue if anyone understood it. It was dark to see the audience from the lighted stage. Scruff ran out from behind with his pyro effect that almost burnt me and his band member. He is clearly a demon with a bright vision. Every year I ask Curby – what would you like me to tell to the OEF fans? Tell them “a very big thank-you for coming to the OEF,” he is emphasizing. “It is great that they all came and managed to stay until the end,” he says. But at 2 AM when two last bands are remaining to play, many people are gone to hear that. So, we said to each other – let’s write a thank-you note to the fans and here it is: Thank you for being fans of the OEF, for being great during the fest. We really respect you – you are great! Curby says that even if there is a snow next year we all say – Fuck Everything, let’s enjoy OEF! ☺ There are things that are a problem during the OEF, we want to solve them right away but it can’t be done for some reason. The merch was an apocalypse this year. There were huge cues and people were upset. However, we could not bring more people to serve the fans at the merch table just because they could not fit there. We are really sorry about that. We promise to organize it in a different way and much better next year. Despite the cues, all merch was sold out and we promise a partial reprint of the merch. We also know that the VIP Camp toilets could not be cleaned because the rain turned the road into a muddy slide that the cleaning car could not take. We will also fix this next year. There are things that hardly have any good solution. Like the Nice truck massacre that took place during the festival. We were approached by a couple of people from France to say something. We were going to do so and there was a scenario for that. But every pot has two handles. It is pretty clear that all the Europeans are very much sympathetic during such insane event. But there are many people from Asia and Africa at the OEF where several thousand people die of terrorist attacks every year. Terrorism became “a part of the life” in these continents however terrible it sounds. European media have a little interest in these terrorist attacks happening far away from here and when they react, the affected parts of the world take it sometimes as false solidarity. That’s why we decided not to react since it does not belong to any society anywhere in the world. We hope that people will understand that. Once again, thank you for the great atmosphere you made during the OEF! Thanks to all fans and to those who helped organizing the festival in any way. Check out all the reports and pictures documenting what a great time we all had there. We are all looking forward to seeing you at the OEF 2017!

Timeline Photos

Obscene Extreme 2016 Merchandise

photo 2016-08-28 13:15:37

Merchandise model 2016!!!

Obscene Extreme 2016 Merchandise

Obscene Extreme Festival

link 2016-08-25 17:21:47

Obscene Extreme Festival OBSCENE Review >> LINK2WALES.co.uklink2wales.co.uk

*ТУР-2016: ЕКАТЕРИНБУРГ — OBSCENE EXTREME*

link 2016-08-25 16:48:44

*ТУР-2016: ЕКАТЕРИНБУРГ — OBSCENE EXTREME* Review OEF 2016 >> EMUZON.ruemuzon.ru

Obscene Extreme Festival

link 2016-08-24 18:23:29

Obscene Extreme Festival OBSCENE EXTREME 2016 MERCHANDISE!!! Děkujeme za něuvěřitelnou a obrovskou podporu, téměř veškerý OEF 2016 merch byl vyprodán ve skutečně nadzvukové rychlosti!!! Mrzí nás, že jste museli čekat ve frontě i několik hodin, na tomhle určitě v příštím roce zapracujeme a uděláme větší množství triček a veškerého merche a samozřejmě také vylepšíme systém prodeje!!! Kdo má zájem, ten si může ještě doobjednat z dotisku - dva druhy triček a mikiny + charitativní trička přes Obscene e-shop!!! Vše máme v limitované edici, takže hurá do toho!!!eshop.obscene.cz

Komentarze

Podziel się opinią o tym festiwalu

Zaloguj się, aby skomentować